Väcka möjligheter, inspirera till förändring

Hearts2Africa

Hearts2Africa stödjer för närvarande projekt i Ghana och Nigeria. Vårt främsta fokus är på kvinnor och barn.

Nigeria

Nigeria är landet med högst mödradödlighet i Afrika. Organisationen AMURT Nigeria är på plats i de fattigaste områdena i södra Nigeria där dom driver fem hälso och mödravårdsklinker. Hearts2Africa stöttar AMURTS arbete i Nigeria.

Ghana

Sjuksköterskan Erika Sjöström startade i Ghana upp Kekkeli Girls och nu nyligen även Kekkeli Boys. Grundidéen var att genom information och undervisning skapa bättre förutsättningar för tjejerna att göra bättre livsval. Detta kan leda till mindre illegala aborter som är ett stort problem hos unga tjejer i Ghana. Läs mer under Ghana fliken.